Contact

Department of Civil Engineering
International University, Vietnam National University HCMC
Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Email: pnhoa@hcmiu.edu.vn - Web: https://sites.google.com/site/nhanhoacivilengineeringforum/ 
 
Qualifications
 • MSc in Civil Engineering Department, HCMC University of Technology, Viet Nam, 2007.
 • MSc in Mechanics of Construction, University of Liege - HCMC University of Technology, 2006.
 • BEng, in Civil Engineering Department, HCMC University of Technology, Viet Nam, 2003.
Research interests
 • Structural control
 • Dynamics of structures
 • Earthquake engineering 

Publications

International Journal Papers

 1. Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang. “Hybrid Structural Control of the 20-Story Benchmark Structure” – ARPN Journal of Science and Technology, Vol.3, No.6, p.654-661, June 2013.
 2. Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Le Minh Thanh, “Analysis of dynamic responses of inelastic structures equipped with passive control fluid viscous dampers” - ARPN Journal of Science and Technology, Vol.4 No.02, pp. 76-82, February 2014.
 3. Angeli Doliente Cabaltica, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, “Structural control of benchmark buildings equipped with variable stiffness devices and viscous fluid dampers” - ARPN Journal of Science and Technology, Vol.4 No.05, pp. 295-304, May 2014.
 4. Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Ong Hoang Truc Giang, “Optimal placement of viscous fluid dampers for building seismic resistance”. ARPN Journal of Science and Technology, Vol.5 No.08, pp. 377-388, August 2015.
 5. Tran Cao Thanh Ngoc, Pham Nhan Hoa, Ong Hoang Truc Giang, “Strut-and-tie model for reinforced concrete frame joints”. ARPN Journal of Science and Technology, Vol. 5, No 10,  pp. 509-513, October 2015.
 6. Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Ong Hoang Truc Giang, “Dynamic Analysis of buildings equipped with Viscous Fluid Dampers by using General Approach”. ARPN Journal of Science and Technology, Vol.5, No.11, pp. 569-578, November 2015. 
 7. Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, “Configuration Optimum for Viscous Fluid Dampers in General Approach”. ARPN Journal of Science and Technology, Vol.6, No.3, pp. 96-102, March 2016.  
 8. Angeli Doliente Cabaltica, Nguyễn Đình Hùng, Phạm Nhân Hòa, “Solid Waste Management Practices in the Street Food Sector in Thủ Đức District”, Hồ Chí Minh City. Civil and Environmental Research 8(10): 105-120, October 2016.

National Journals

 1. Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang – Assessment of the efficiency of friction dissipators for seismic protection of the building – Science Technology Development Journal, Vietnam National University - Ho Chi Minh City, Vietnam, ISSN 1859 - 0128, Vol. 11, No.05 - 2008, pp.78-90.
 2. Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang – The method of using a variable friction damper in a nine-story building – Science Technology Development Journal, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam, ISSN 1859 - 0128, Vol. 11, No.09 - 2008, pp.110-118.
 3. Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang – Assessment of the efficiency of variable friction dampers for seismic protection of the building – Science Technology Development Journal, Vietnam National University - Ho Chi Minh City, Vietnam, ISSN 1859 - 0128, Vol. 11, No.12 - 2008, pp.112-120.
 4. Nguyen Quang Bao Phuc, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang – Compare the efficiency of controlled stiffness damper with variable friction damper for seismic protection of building – Science technology development Journal, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Viet Nam, ISSN 1859 - 0128, 2009.
 5. Chu Quoc Thang, Pham Nhan Hoa, Tran Van Ben Semi-active predictive control of structures with controlled stiffness devices and variable friction damper system – Science technology development magazine, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Viet Nam, ISSN 1859 - 0128, Vol. 13, K.5 - 2010, pp.64-73.
 6. Chu Quoc Thang, Vo Ngoc Thang, Pham Nhan Hoa. “Non-linear control of a 20-story steel building with controlled stiffness devices and viscous fluid dampers combined”. Tạp chí Khoa Học và Công nghệ - Tập 49-Số 5A năm 2011, trang 137-149 (Special Issuse on 1st International Symposium on Engineering Physics and mechanics (ISEPM 2011), October 25-26, 2011.
 7. Phạm Nhân Hòa, Hồ Viết Tiên Phước, Chu Quốc Thắng. “Điều khiển dao động hai kết cấu liền kề được trang bị hệ cản chất lỏng nhớt và hệ cản ma sát”. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng số 3+4/2013, pp. 8-17.
 8. Phạm Nhân Hòa, Lê Minh Thành, Chu Quốc Thắng. “Giảm chấn cho kết cấu 20 tầng chịu tải trọng động đất bằng hệ cản chất lỏng nhớt được điều khiển bị động khi xét đến phi tuyến vật liệu”. Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng Số 1-2014.
 9. Lê Minh Thành, Phạm Nhân Hòa, Chu Quốc Thắng. “Điều khiển dao động công trình phi tuyến vật liệu với hệ cản chất lỏng nhớt”. Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng Số 3-2014.
 10. Huynh Le Em, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, “Tối ưu hóa vị trí hệ cản VFD cho công trình chịu tải trọng động đất”, Tạp chí xây dựng 9, 34-37 - September 2015
 11. Hoàng Công Duy, Phạm Nhân Hòa, Chu Quốc Thắng, “Đáp ứng động lực học kết cấu sử dụng hệ cản chất lỏng nhớt được điều khiển bị động với mô hình General Aproach”. Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng , Số 5-2014
 12. Đặng Văn Út, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang: PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU THÉP 9 TẦNG XÉT ĐẾN TƯƠNG TÁC GIỮA KẾT CẤU VÀ MÓNG CỌC CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT Tạp chí Xây dựng 7, July 2016.
 13. Phan Bảo Duy, Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, “Phân tích động lực học phi tuyến hình học và vật liệu kết cấu được trang bị hệ cản” Tạp chí Xây Dựng 7, July 2016.

 International Proceeding Conferences

 1. Nhan Hoa Pham, Quoc Thang ChuPassive Control of Non-Linear Structures with Friction Dissipators and Controlled Stiffness Devices Combined – Proceedings of the International Conference on Computational Solid Mechanics CSM-2008, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 2008, pp.174-183.
 2. Chu Quoc Thang, Vo Ngoc Thang, Pham Nhan Hoa – Hybrid control of non-linear structures with controlled stiffness devices and viscous fluid dampers combined – International Symposium on Dynamics and Control, Polytechnic University of Hanoi, Viet Nam, September 2011.
 3. Chu Quoc Thang, Vo Ngoc Thang, Pham Nhan Hoa – Non-linear control of a 20-story steel building with controlled stiffness devices and viscous fluid dampers combined – International Symposium on Dynamics and Control, Polytechnic University of Ho Chi Minh City, Viet Nam, November 2011.
 4. Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Tran Cao Thanh Ngoc – Structural control of benchmark buildings equipped with variable stiffness devices and viscous fluid dampers – The international conference on advances in computational mechanics (ACOME), Ho Chi Minh City, Vietnam, August 2012.
 5. Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang, Tran Cao Thanh Ngoc, Structural control of benchmark buildings equipped with variable stiffness devices and viscous fluid dampers, THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN COMPUTATIONAL MECHANICS (ACOME) , Ho Chi Minh City, Vietnam, August 2012.

 National conference

 1. Pham Nhan Hoa, Chu Quoc Thang – Assessment the efficiency of structures equipped with friction dampers and subjected earthquake load – The 8th National Conference on Computational Solid Mechanics - Hanoi, Vietnam. Vol. 1: Dynamics and Control, December 2007, pp.171-180.
 2. Chu Quoc Thang, Pham Nhan Hoa, Dang Duy Khanh – Passive control of structures with controlled stiffness devices and viscous fluid dampers combined - The 10th National Conference on Computational Solid Mechanics, Thai Nguyen, Viet Nam, ISBN 978-604-915-000-5, November 2010, pp.698-704.

 

dummy